Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 524
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1225
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1817
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 206377

 
ผ่านการรับรองมาตราฐาน
ISO 9001 : 2015
จากสถาบัน URS
ผ่านการรับรองมาตราฐาน
IATF 16949:2016
จากสถาบัน URS

 
รับสั่งทำ ผลิต ชิ้นงานโลหะ ด้วยเครื่องปั้ม, กลึง (ออโต้เลท ), เจาะ, ต๊าป อื่นๆ รวมถึงสลักภัณฑ์ที่ไม่สามารถ ใช้วิธีตีขึ้นรูปได้

      เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ครบวงจร เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ขนส่ง ลำเลียง ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ ประกอบชิ้นส่วน แอร์ เครื่องทำความเย็น ฯลฯ

      การบริการ และ การจัดการ ยึดหลักนโยบายในการพัฒนาไว้ 4 ด้าน ได้แก่

         1.  คุณภาพ (Quality) 
         2.  ราคา  ( Cost )
         3.  การส่งมอบ ( Delivery )
         4.  การบริการ ( Service )

     เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท ที่ว่า " บริษัทฯจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า "
  
Siam Part Manufacturing 

              Siam Part Manufacturing ทางเลือกใหม่ในการผลิตชิ้นงานตามความต้องการของคุณ ที่จะทำให้คุณไม่เสียเวลาไปกับขั้นตอนการสั่งทำชิ้นงานที่ยุ่งยาก เสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทางเราสามารถรับงานทั้งงานเล็ก งานใหญ่ เรายินดีบริการ  5,000 ชิ้น ถึง 1,000,000 ชิ้น หรืองานบริการเฉพาะ     เช่น งานกลึง, งานคว้าน, งานไส, งานเจียร, งาน CNC, งานต๊าป, งานเจาะ  เป็นต้น

  เราสามารถทำอะไรได้บ้าง  

ชิ้นส่วนสำหรับ    :  รถยนต์,  จักรยาน,  เครื่องเล่น,  หุ่นยนต์,  อุปกรณ์เครื่องดนตรี,  ชิ้นส่วนเรือ,  ชิ้นส่วนแว่นตา,  โมเดล,  ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค,   ฝาครอบ,   นาฬิกา,  เครื่องจักรกล,  เครื่องยนต์,  เฟอร์นิเจอร์,  จิ๊ก,  อุปกรณ์สื่อสาร,  อุปกรณ์แสงสว่าง,  อุปกรณ์ถ่ายรูป,  อุปกรณ์ดำน้ำ,  อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆอีกมากมาย
กระบวนการผลิต   :  Milling ,   Turning ( Lathe ),  งานกัดหรือมิลลิ่ง,  งานกลึง,  งานไส,  งานเจาะ,  งานคว้าน,  งานเจียร,  งาน machining,  งานเซาะร่อง และอื่นๆ

  ชิ้นงานประยุกต์(Applications)   

Siam Part Manufacturing สามารถช่วยสร้างชิ้นงาน
ในอุตสาหกรรมหลากหลาย(virtually anything you can imagine) ได้แก่ :

 • รถยนต์
 • จักรยาน
 • อุปกรณ์เครื่องดนตรี
 • เรือ
 • เซนเซอร์(Sensors)
 • โมเดล(Models)
 • Nameplates
 • ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิค
 • Enclosures
 • นาฬิกา
 • เครื่องจักร
 • เครื่องยนต์
 • เฟอร์นิเจอร์
 • เกมส์
 • จิลเวอรี่(Jewelry)
 • จิ๊ก(Jigs Fixture)
 • โทรคมนาคม
 • อุปกรณ์แสงสว่าง
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์
 • กล้อง
 • ชิ้นส่วน Robot
 
Current Pageid = 1